De spectaculaire rush uit de euro naar - hoofdzakelijk - de dollar heeft de Europese beurzen afgelopen week nog wat extra vleugels gegeven. In schril contrast daarmee staat Wall Street, waar de bezorgdheid groeit over de impact van de dollarsterkte op de bedrijfsresultaten. Bovendien is er de vrees dat de Federal Reserve toch met renteverhogingen van start zal gaan na de sterke banenrapporten van de afgelopen maanden.
...

De spectaculaire rush uit de euro naar - hoofdzakelijk - de dollar heeft de Europese beurzen afgelopen week nog wat extra vleugels gegeven. In schril contrast daarmee staat Wall Street, waar de bezorgdheid groeit over de impact van de dollarsterkte op de bedrijfsresultaten. Bovendien is er de vrees dat de Federal Reserve toch met renteverhogingen van start zal gaan na de sterke banenrapporten van de afgelopen maanden.Enige afkoeling op korte termijn blijft in Europa wenselijk en waarschijnlijk. Bovendien zien we dat Sanofi na een sterk koersherstel de jongste maanden een dubbele top heeft bereikt op 89 à 90 EUR en er niet door geraakt. De markttechnische indicatoren suggereren eerder een terugval. Vandaar dat we de resterende halve positie met afgerond 20% winst proberen te verkopen. Omdat we daarnaast zien dat de olieprijs weer begint af te brokkelen, trekken we voorlopig het aankooporder voor Technip terug. We geloven in het bedrijf, maar willen eerst zien hoever de correctie gaat.Tessenderlo Group: keerpunt genomenHet ziet ernaar uit dat voor Tessenderlo Group het keerpunt is genomen. De jaarresultaten over 2014 laten in elk geval het beste vermoeden voor de komende jaren. We zijn van oordeel dat de wissel van referentie-aandeelhouder - out: de Franse staatsholding SNPE en in: Picanol en Luc Tack - de meest cruciale gebeurtenis uit de geschiedenis van de voorbije decennia is voor Tessenderlo Group. De kapitaalverhoging in december (afgerond 175 miljoen EUR) speelt ook een belangrijke rol in het nemen van dat keerpunt. Het biedt de brandstof om de transitie door te zetten en de nodige fundamentele investeringen te doen, om de solide industriële basis van het bedrijf weer op te bouwen. Dat zal nog een werk van jaren zijn. De aangekondigde bouw van twee nieuwe fabrieken - een in Ham en een in de Verenigde Staten - is daar maar een voorbeeld van. We verwachten dat er de komende maanden nog aankondigingen volgen.Vorig jaar was geen omzetherstel, zelfs als we dezelfde consolidatiekring hanteren (-0,6%, van 1,41 naar 1,40 miljard EUR). De omzetstijging in landbouw (vooral Tessenderlo Kerley, gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen) en industriële oplossingen (kunststof leidingsystemen) werd tenietgedaan door de omzetdaling in gelatine/Akiolis (verwerking van dierlijk en plantaardig afval). Maar niet getreurd, ondanks een erg zwak jaar bij die laatste divisie (verliescijfers in 2014) is toch sprake van een herstel in de rendabiliteit. De vergelijkbare recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfswinst (rebit) maakte een sprong van 36,3 naar 65,8 miljoen EUR (+81,3%), of een herstel van de rebit-marge van een magere 2,6 naar een meer redelijke 4,7%. Een nettoverlies van -65,1 miljoen EUR in 2013 werd ingeruild voor een nettowinst van 52,8 miljoen EUR. Per aandeel zijn we geëvolueerd van -2,02 naar 1,67 EUR voor het boekjaar 2014. Voor dit jaar wordt op licht beterschap gerekend.De kapitaalverhoging was voor Picanol en Tack ook een handig moment om het belang in Tessenderlo boven 30% te laten uitstijgen. We beschouwen Tessenderlo Group als een basiswaarde voor de voorbeeldportefeuille voor de komende jaren. Maar na de 25% koersstijging sinds het jaarbegin is het wellicht tijd voor een consolidatie. Vandaar de tijdelijke adviesverlaging naar houden (rating 2B). Omwille van de gunstige perspectieven op lange termijn blijft het wel een toppositie in de voorbeeldportefeuille. Tessenderlo Group blijft een basiswaarde voor de voorbeeldportefeuille.OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIESConsumptie middenklasse opkomende landenAdidas: meevallende vooruitzichten voor 2015 (update)Barco: 2014 is overgangsjaar; wel verhoging dividendBolloré: flink wat koopinteresse; jaarcijfers op 20 maartCosan: afsplitsing van Comgas uitgesteld; jaarcijfers op 18 maartDSM: meevallende prognose voor 2015ICBC: koers hoger door geruchten over aankoop beurshuis (update)Lafarge: opmars koers gestremd door twijfels over fusieproject LafargeHolcim; positie afgebouwd (update) SABMiller: welles-nietesspel over overname door AB InBev wordt door pers en analisten voortgezet (update) Solvay: jaarcijfers goed onthaald, gedeeltelijke winstnemingVolkswagen pref.: VW-dochter Audi verwacht dit jaar verdere groei (update) EnergieFred Olsen Energy: Anadarko Petroleum zet contract voor Belford Dolphin voortijdig stop (update) Petrobras: Moody's degradeerde obligaties van Petrobras tot junkstatus; positie aangevuld (update)PNE Wind: nieuwkomer voorbeeldportefeuille; nieuw contract in Verenigd Koninkrijk Uranium Participation: uraniumprijs herstelt traag, maar zeker Goud en metalenArcelorMittal: positieve koersreactie na beter dan verwacht vierde kwartaal, winstprognose voor 2015 wel onder de verwachtingenFirst Quantum Minerals: koers in herstel na resultaten vierde kwartaalMarket Vectors Gold Miners ETF: tracker op goudmijnen, onder druk door sterke dollar (update)Silver Wheaton: onverwachte kapitaalverhoging na deal met Vale; aanvulling positie (update)Umicore: jaarcijfers in lijn met verwachtingen; mooie koersstijging, gedeeltelijke winstneming Vale: koers op bodem; positie aangevuld (update)LandbouwAsian Citrus: zoals verwacht verliescijfers Sociedad Quimica y Minera: nieuwkomer voorbeeldportefeuille Syngenta: fors koersherstel, positie gedeeltelijk verkochtTessenderlo: jaarcijfers laten herstel zien (zie boven)Wilmar International: meevallende jaarcijfers VergrijzingGlaxoSmithKline: adviesverhoging UBS Sanofi: dubbele top na forse koersstijging, verkooplimiet (update)Thrombogenics: zeer zwakke verkoopcijfers Jetrea in 2014, weldra bespreking (update) Tubize (fin): voorzichtige vooruitzichten voor 2015 bij UCB