De koersevolutie van PNE Wind zit in het slop, sinds het ontgoochelende nieuws in november dat een belangrijke vergunning onverwachts werd geweigerd voor het Sallachy-windpark in Schotland, een project van 66 megawatt (MW). Sallachy was een belangrijke schakel in het businessplan van 2014 tot 2016. Dat mikt op een cumulatieve bedrijfswinst (ebit) tussen 110 en 130 mi...