Enkele lokale gouverneurs van de Federal Reserve blijven zo veel lawaai maken over een nieuwe renteverhoging, dat de eerstvolgende meeting van de Amerikaanse centrale bank op 14 en 15 juni met heel veel aandacht zal worden gevolgd. De dollar is er weer sterker van geworden, tot vreugde van de Europese aandelenmarkten, maar tot verdriet van de goudbeleggingen. Tot een trendwijziging heeft het nog geen aanleiding gegeven, zodat de strategie tot nader order ongewijzigd blijft.
...