Het blijkt dezer dagen eens te meer: als er een zware schok plaatsvindt op de internationale financiële markten, krijgen we daarna nog herhaaldelijk naschokken. Zoals we de voorbije weken al enkele keren hebben aangehaald, biedt die zenuwachtigheid kansen om goedkoop te kunnen inkopen. Dat blijft ook de tactiek voor de voorbeeldportefeuille de komende weken. De afgelopen week hebben we zo onze posities in Volkswagen, Velcan en Fagron weten aan te vullen - telkens op of dicht bij het laagste peil van de voorbije maanden of zelfs langer.
...