Politiek Amerika blijft voor heel slecht theater zorgen. Een fundamentele oplossing voor de begroting voor 2014 en het schuldenplafond is er andermaal niet. Daarvoor is het water tussen de Democraten en de Republikeinen nog altijd veel te diep. Maar ook de tegenstellingen binnen de Republikeinse partij zijn zorgwekkend. Beide partijen hebben nu afgesproken dat ze tegen midden december een ontwerp voor een meerjarenbegroting opstellen. Maar je moet al een heel grote optimist zijn om te geloven dat Washington daarin zal slagen. De nieuwe deadlines zijn midden januari voor een definitieve begroting voor 2014 - anders dreigt een nieuwe shutdown - en vooral begin februari voor het schuldenplafond.
...