Na de forse klim van de afgelopen maand - sinds de bekendmaking van de meevallende jaarcijfers en het afvoeren van het fusieproject met Picanol - is Tessenderlo Group stevig genaderd op ons voorzichtige koersdoel van 36 EUR. Vandaar plaatsen we een gedeeltelijke verkooplimiet (50 van 150 aandelen, rating 2B).
...

Na de forse klim van de afgelopen maand - sinds de bekendmaking van de meevallende jaarcijfers en het afvoeren van het fusieproject met Picanol - is Tessenderlo Group stevig genaderd op ons voorzichtige koersdoel van 36 EUR. Vandaar plaatsen we een gedeeltelijke verkooplimiet (50 van 150 aandelen, rating 2B).De Amerikaanse centrale bank blijft maar signalen uitsturen dat er weinig renteverhogingen te verwachten zijn dit jaar. Dat is slecht nieuws voor de Amerikaanse dollar (lees ook p. 1), maar wel goed nieuws voor de goudprijs. Vandaar dat we onze positieopbouw in SPDR Goldshares afronden. Deels door de zwakke dollar deed Wall Street het vrij goed de voorbije maand ten opzichte van Europese beurzen, maar de munt wordt erg kwetsbaar door het resultatenseizoen. We bouwen onze positie in Proshares Short qqq dan ook verder uit.Uranium Participation: 7% onderwaarderingOnlangs was het vijf jaar geleden dat de nucleaire ramp in Fukushima zich voltrok. De catastrofe in Japan was het beginpunt van een lustrum van wereldwijde doffe ellende voor de uraniumindustrie. Nadat uranium in 2015 beter standhield dan de meeste andere grondstoffen, is de uraniumprijs de afgelopen maand toch teruggezakt tot onder de grens van 30 dollar (USD), naar het laagste niveau sinds de zomer van 2014. Ter vergelijking: in de maanden voor de kernramp in Fukushima schommelde de prijs tussen 65 en 70 USD en op het hoogtepunt in 2007 moest voor een pond uranium nog bijna 140 USD worden betaald.In een vorige maand uitgebracht rapport voorspelt Fitch dat de uraniumprijs nog een hele tijd laag blijft. De instelling verwijst daarbij naar de hoge voorraden van de uitbaters van kerncentrales, de recyclage van uranium en de trage opstart van de kernreactoren in Japan. De Japanse regering besliste onder budgettaire druk de kerncentrales na grondige veiligheidsinspecties gefaseerd weer op te starten. Er waren vrij snel twee centrales operationeel, maar daarna viel het stil. De Japanse overheid krijgt af te rekenen met zware tegenstand van de milieulobby. Fitch is op lange termijn wel positief en verwacht dat de wereldwijde vraag naar uranium tegen 2030 met 45% zal toenemen door een stijging van de elektriciteitsconsumptie. Op 1 maart waren er wereldwijd 440 nucleaire reactoren operationeel. Momenteel zijn er 65 in aanbouw, waarvan 24 in China.Uranium Participation Corp is een bedrijf met als doel meerwaarde te creëren door op lange termijn te investeren in fysiek uranium. De huidige uraniumprijs is veel te laag om nieuwe investeringen aan te trekken. Alle voorspellingen wijzen op een structureel deficit in de uraniummarkt, maar eerst moeten de voorraden worden weggewerkt. Uranium Participation noteert eind maart met een korting op de intrinsieke waarde (NAV) van 7% op basis van een NAV van 4,90 CAD per 31 maart. De korting op de NAV wijst op een zwak beleggersappetijt voor de sector, maar dat is een factor die typisch omkeert als het sentiment ten goede draait. Van 2005 tot 2007, een periode waarin de uraniumprijzen fors stegen, noteerde Uranium Participation met een premie tegenover de NAV van 20 tot zelfs 50%. We beseffen dat het lang duurt, maar het blijft een kwestie van tijd alvorens we een forse ommekeer van de uraniumprijs zien. We houden dan ook onze positie in Uranium Participation stevig vast (rating 1B).OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIESBeschermingLyxor ETF Eurostoxx50 Short: positie wordt verder uitgebouwd, ter bescherming van resterende Europese aandelenpositiesProshares Short qqq: nieuwkomer in de voorbeeldportefeuille; deze inverse tracker op Nasdaq speelt in op verwachte daling van de technologiebeurs, gezien de hoge waardering; positie wordt voort uitgebouwd (update)Consumptie middenklasse opkomende landenBarco: joint venture met CEC-Panda mikt op de Chinese markt voor control rooms (update) EnergieUranium Participation:onderwaardering van 7% tegenover intrinsieke waarde (zie boven)Velcan: moet ontwikkeling SukaRame-project in Indonesië on hold zetten; kondigde interesse aan voor zonne-energieprojecten Goud en metalenFranco-Nevada: uitstekende jaarcijfers leidden even tot nieuwe historische recordkoers Market Vectors Gold Miners ETF: goudmijnen excelleren tot nu in 2016 door trendommekeer goudprijs als gevolg van uiterst soepel monetaire beleid centrale banken Silver Wheaton: koers wat onder druk na aankondiging kapitaalverhoging van 500 miljoen USD via uitgifte nieuwe aandelen tegen 16,6 USD per aandeel (update) SPDR Gold Shares: goudtracker; goud weer in stierenmarkt; opbouw positie is zo goed als afgerond binnen vooropgestelde vork van 5 à 10% van de voorbeeldportefeuille (update) Umicore: jaarresultaten erg positief onthaald; tradingupdate Q1 op 26 april(update) LandbouwPotash Corp.: positie verder uitgebouwd; resultaten Q1 op 28 april(update)Sipef: koers blijft achter op herstel palmolieprijs met 25% sinds jaarbegin; aankooplimiet (update) Syngenta: ChemChina sinds 23 maart tot en met 20 mei van start gegaan met inzameling tegen 465 USD per aandeel in cash; positie deels afgebouwd uit voorzichtigheid (update)Tessenderlo: adviesverlaging na forse koerssprong door erg positief rapport ABN-AMRO (update) VergrijzingAblynx: er werd met 67,2 miljoen EUR vorig jaar minder cash verbrand dan voorzien; aandeelhouder Abingworth zakte terug tot onder 3%Bone Therapeutics: jaarcijfers bekendgemaakt en beloftevolle resultaten fase II voor Preob in ernstige osteoporoseFagron: buitengewone algemene vergadering op 14 april over kapitaalverhoging van 220 miljoen EUR in twee tranches; waiver van financiers verlengd tot 30 juni; tradingupdate Q1 op 12 april (update) GlaxoSmithKline: CEO Andrew Witty stopt in maart 2017 na negen jaar topman te zijn geweest; resultaten Q1 op 27 april (update)MDxHealth: samenwerking met Andros Men's Health Clinic voor verkoop van SelectMDx (urinetest voor prostaatkanker) in Nederland; lancering SelectMDx op Amerikaanse markt; ConfirmMDx (weefseltest voor prostaatkanker) wordt opgenomen in de 2016 NCCN (alliantie van 26 kankercentra) Guidelines voor de vroege opsporing van prostaatkanker