Er is de steeds lagere ijzerertsprijs, die onlangs terugviel tot onder 40 USD per ton. Een probleem dat al enige tijd bekend is. Daarbovenop speelt de erg negatieve gang van zaken in Brazilië mee, al was het maar door de val van de Braziliaanse real (BRL) ten opzichte van de dollar (USD), die de financiële last van de schulden, doorgaa...