De slotweken van het beursjaar 2014 kennen nog serieuze bewegingen. Het is niet onlogisch dat er, na het enorm snelle en volledige herstel na de oktobercorrectie, nog een weerslag zou volgen. Verontrustend is dat op zich niet. Typisch voor december is ook dat al zwaar getroffen sectoren en aandelen nog eens extra worden afgestraft. Die verkopen zijn een gevolg van windowdressing - het staat voor fondsbeheerders niet om met die aandelen te pronken in het jaaroverzicht - en van tax loss selling. Onder meer in de Verenigde Staten mogen gerealiseerde minwaarden fiscaal in mindering worden gebracht. Stevige gezakte aandelen verkopen levert zo een fiscale troostprijs op. Die fenomenen corrigeren zichzelf vaak al begin januari.
...