We zijn erin geslaagd Syngenta in de voorbeeldportefeuille op te nemen. De combinatie van de groei van de wereldbevolking, de stagnatie van het landbouwareaal, de veranderende eetgewoonten in de opkomende landen en de oprukkende verstedelijking maken van de gewasbeschermingskampioen haast een no-brainer voor de lange termijn.
...