Het heeft er voor de aandeelhouders van Monsanto,die op het bod willen ingaan, nog niet zo goed uitgezien als vandaag. De koers van de Amerikaanse landbouwreus is dan ook maar heel geleidelijk dichter bij de biedprijs geslopen. Het is zelfs mogelijk dat op het moment dat u dit leest, de cruciale goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Justitie er ligt. Bronnen suggereren dat de meest recente toegevingen van Bayervoldoende zijn om groen licht te krijgen. Dan is het enkel nog wach...