Deze keer was vooral een zwakkere dollar de storende factor. De omzet kwam in de eerste zes maanden uit op 267,5 miljoen euro. Dat is 8,6 miljoen euro of 3,3 procent meer dan in de eerste helft van 2017. De vergelijkbare omzetgroei tegen constante wisselkoersen ligt op 5,0 procent. Dat cijfer lag in lijn met de verwachtingen en was ook nog vergelijkbaar met de cijfers van het boekjaar 2017.
...