Het stevige winterweer in Noord-Amerika zorgde voor een late aanvang van de plantseizoen, terwijl ook het treinvervoer van potas vanuit Canada forse hinder ondervond. De volumes vielen daarom lager dan verhoopt uit, zowel in de potasafdeling (1,7 miljoen ton, tegenover 1,7 à 2 miljoen ton verwacht en 2 miljoen ton vorig jaar) als in de fosfaatafdeling (1,9 miljoen ton, tegenover 1,9 à 2,2 miljoen ton verwacht en 2,3 miljoen ton vorig jaar).
...