In de eerste aflevering licht Danny Reweghs de koers-winstverhouding (k/w) toe, de meest populairste waarderingsratio. Winst is echter iets glibberigs binnen de bedrijfsboekhouding en dus behoeft de k/w de nodige nuances en context.

Zo is de sector heel bepalend voor het niveau van de koers-winst en kijken beleggers ook best naar de omzet om een volledig beeld te krijgen.

In de eerste aflevering licht Danny Reweghs de koers-winstverhouding (k/w) toe, de meest populairste waarderingsratio. Winst is echter iets glibberigs binnen de bedrijfsboekhouding en dus behoeft de k/w de nodige nuances en context. Zo is de sector heel bepalend voor het niveau van de koers-winst en kijken beleggers ook best naar de omzet om een volledig beeld te krijgen.