Deze aandelenlijst omvat 87 internationale aandelen, in de eerste plaats Amerikaanse waarden, die Inside Beleggen actief volgt en van advies voorziet.

Deze aandelenlijst is een checklist met 110 Europese waarden, gespreid over zowat alle Europese landen. Het zijn in de eerste plaats indexwaarden, met daarnaast niet-indexaandelen waarvan we de komende jaren een bovengemiddelde prestatie verwachten.

De goede resultaten van het eerste kwartaal suggereren dat het zwakke vierde kwartaal van vorig jaar eerder een uitschuiver was, dan een bewijs van de zwakke rendabiliteit van bpost.

We bekijken enkele trackers op Europese aandelen waarbij we de grootste twee referentie-indexen als onderliggende waarde gebruiken. Het gaat om de Stoxx Europe 600 en de Euro Stoxx 50.

De markt heeft duidelijk haar appetijt verloren voor het ForFarmers-aandeel wegens de risico's intrinsiek aan de sector en de gebrekkige groei. Dat maakt dat het tegen aantrekkelijke waarderingen noteert.

De omzetgroei en de hogere winstgevendheid zijn te danken aan een betere conjunctuur en de inspanningen van X-Fab om de efficiëntie te verhogen. Bij een deel van de groei gaat het om een tijdelijke inhaalbeweging.

De autosector heeft in korte tijd al heel wat inspanningen geleverd om de transitie van verbrandingsmotoren naar koolstofneutrale wagens te maken. Maar er is nog een lange weg af te leggen.