De nettowinst bedroeg vorig jaar 47 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 414 miljoen in 2016. Het positieve nettoresultaat was een gevolg van de terugname van de afwaardering van 126 miljoen euro die Nyrstar in 2016 boekte op de de mijnen Middle Tennessee en Myra Falls. Nyrstar-topman Himar Rode besliste begin 2017 de vier Noord-Amerikaanse mijnen (ook nog Langlois en East Tennessee) toch niet te verkopen en Middle Tennessee (sinds vorige zomer) en Myra Falls (vanaf komende zomer) opnieuw op te starten. Dat maakte de terugname mogelijk.
...

De nettowinst bedroeg vorig jaar 47 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 414 miljoen in 2016. Het positieve nettoresultaat was een gevolg van de terugname van de afwaardering van 126 miljoen euro die Nyrstar in 2016 boekte op de de mijnen Middle Tennessee en Myra Falls. Nyrstar-topman Himar Rode besliste begin 2017 de vier Noord-Amerikaanse mijnen (ook nog Langlois en East Tennessee) toch niet te verkopen en Middle Tennessee (sinds vorige zomer) en Myra Falls (vanaf komende zomer) opnieuw op te starten. Dat maakte de terugname mogelijk. Zonder de terugname en zonder de impact van de verkochte Zuid-Amerikaanse mijnen (netto 187 miljoen euro) is er een recurrent nettoverlies van 116 miljoen, tegenover 264 miljoen in 2016. De bedrijfskasstroom (ebitda) verbeterde met 5 procent tot 205 miljoen euro, wat onder de gemiddelde analistenverwachting van 218 miljoen bleef.Na negen maanden bedroeg de toename nog 13 procent tot 162 miljoen. Het positieve effect van de hogere zinkprijzen (162 miljoen) werd grotendeels tenietgedaan door de indekking van de zinkprijzen (-53 miljoen), lagere inkomsten uit de smelterijen (-72 miljoen), hogere kosten in de smeltafdeling (-18 miljoen) en wisselkoerseffecten (-9 miljoen).Het is natuurlijk frustrerend dat Nyrstar 53 miljoen euro winst miste omdat het zich indekte voor de evolutie van de zinkprijs op het moment dat de prijs zo fel steeg (+38% in 2017 tot 2896 dollar per ton), maar dat was een noodzakelijke maatregel om de uiterst kwetsbare balans te beschermen in de opstartfase van het herontwikkelde Port Pirie en van de Noord-Amerikaanse mijnen.De prijsindekking wordt vooral vanaf de tweede jaarhelft stevig afgebouwd en dus zal Nyrstar meer profiteren van de hoge zinkprijs (3568 dollar per ton). Wanneer de zinkproductie toeneemt zoals verwacht, zullen ook de inkomsten uit de smelterijen weer stijgen. Al komt het herstel wellicht te laat voor de lopende prijsonderhandelingen voor 2018.De nettoschuldpositie steeg in 2017 met 27 procent tot 1,1 miljard euro (1,14 miljard eind september). Inclusief vooruitbetalingen voor zinkleveringen en eeuwigdurende obligaties, uitgegeven voor de herontwikkeling van Port Pirie, was er een toename met 17 procent tot 1,36 miljard euro (1,39 miljard). De stijging kwam er ondanks een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro in november en is vooral een gevolg van het effect van de hogere zinkprijs op het werkkapitaal (+245 miljoen euro). Voor 2018 rekent Nyrstar op een licht positieve vrije kasstroom dankzij Port Pirie (+40 miljoen euro), de hoge zinkprijs en de lagere investeringen (200 à 240 miljoen euro, tegenover 362 miljoen in 2017). Vanaf 2019 moet de positieve vrije kasstroom drastisch toenemen en kan eindelijk werk worden gemaakt van het afbouwen van de hoge schuldenlast. Het doel op langere termijn (na 2020) is een nettoschuldgraad van 1 à 2 keer de ebitda (5,4 keer op basis van de cijfers over 2017). Na een doorlichting van de smelterijen mikt Nyrstar tegen 2020 op een stijging van de jaarlijkse productie van zinkmetaal tot 1,2 miljoen ton, tegenover 1,02 miljoen ton in 2017 en 1,05 à 1,1 miljoen ton verwacht in 2018. De productiekostprijs zou met 20 procent dalen. De mijnafdeling zal tegen 2020 naar verwachting 220.000 ton zink-in-concentraat produceren tegen een 25 procent lagere productiekostprijs. In 2017 steeg de productie met 28 procent tot 123.000 ton en voor 2018 wordt op 160.000 à 180.000 ton gemikt.De markt reageerde negatief op het jaarrapport, maar we behouden ons koopadvies (rating 1C) omdat de noodzakelijke ingrediënten voor verder koersherstel (een succesvolle opstart van Port Pirie, de uitbreiding van de mijnproductie en een begin van schuldafbouw) nog altijd op tafel liggen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,1 euroTicker: NYR BBISIN-code: BE0974294267Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 666 miljoen euroK/ w 2017: -Verwachte k/w 2018: 16Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: -