Alles over 7C Solarparken

Na het recordjaar 2018 nam de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken in voornamelijk Duitsland een vliegende start in 2019. Het geïnstalleerde vermogen klom in 2018 met een record van 36 megawatt naar 154 megawatt, een aanzienlijke groeiversnelling tegenover de gemiddelde groei met 15 megawatt in de drie voorgaande jaren. Uit het strategische plan 2018 tot 2020 bleek dat het verhoogde groeiritme zich dit jaar zal doortrekken.

In het verlengde van het nieuwe strategische plan van 2016 tot 2018 kondigde 7C Solarparken, de Belgische uitbater van zonnepanelenparken, de uitgifte van een converteerbare obligatie aan.

In de tweede helft van dit jaar of in 2017 kan de olieprijs weer aan een structureel opwaartse trend beginnen.

7C Solarparken zal zijn doelstellingen van het nieuwe businessplan tot 2017 minstens halen. De aantrekkelijke investeringsmogelijkheden van de nieuwbouwmarkt maken de komende jaren rendabele extra groei mogelijk.