Afrikaans goud

Afrikaans goud

Met een beurskapitalisatie van 600 miljoen dollar en een verwachte jaarlijkse goudproductie van 190.000 ounce is er nog opwaarts potentieel voor Asanko Gold. Maar produceren in Afrika is wel risicovoller.

Play op Afrika

Play op Afrika

Wie in Bolloré belegt, gaat in de eerste plaats voor het Afrikaanse groeipotentieel. De holding beschikt over het grootste logistieke netwerk op het continent.

CFAO

CFAO

Het aandeel van CFAO presteerde de voorbije maanden zeer stabiel in woelige beurstijden. We blijven het aandeel aanprijzen voor de geduldige langetermijnbelegger. Een schat op zolder.