Renteverhoging of niet?

Renteverhoging of niet?

Het vooruitzicht op een nieuwe renteverhoging zette de goudbeleggingen onder druk.