Alles over American Water Works

Water is een beleggingsthema dat zich bij uitstek leent om te bespelen via ETF's of trackers. Zo kan een goede spreiding worden gegarandeerd.

Water lijkt in het duurzaamheidsdiscours nog niet zoveel aandacht te krijgen. De kans dat dat snel verandert, is reëel. De beschikbaarheid en kwaliteit van water worden het komende decennium cruciaal. De 'water footprint' van bedrijven begint stilaan mee te wegen als een rating voor duurzaamheid wordt gegeven. De 'low water footprint' kan even belangrijk worden als de 'low carbon footprint'.

Heel wat analisten zijn enthousiast over een belegging in water. Wat is jullie mening? Is een investering in Veolia Environnement een goede manier om hierop in te spelen of werk ik beter met een fonds?