Cameco

Cameco

Het evenwicht op de uraniummarkt herstelt zich trager dan verwacht, waardoor het prijsherstel voorlopig achterwege blijft. Cameco heeft de omvang en de financiële middelen om die periode te overbruggen.

Cameco

Cameco

De uraniumprijs blijft hardnekkig onder de grens van 30 dollar per pond. Het aandeel van de Canadese uraniumproducent Cameco kreeg na de publicatie van de kwartaalcijfers een tik van 15 procent.

Cameco

Cameco

Het staat als een paal boven water dat het deficit de komende jaren de bovenhand zal halen bij uranium.