Alles over Cameco

De eerste jaarhelft was voor de uraniumindustrie uitermate bewogen. Ruim twee jaar na het begin van het sectie-232-onderzoek in de Verenigde Staten naar het nationale veiligheidsrisico van de grote Amerikaanse afhankelijkheid van uraniumimport, formuleerde de nucleaire werkgroep in april haar aanbevelingen. Ze omvatten onder andere de aanleg gedurende tien jaar van een strategische reserve voor jaarlijks 150 miljoen dollar van in Amerika geproduceerd uranium. Belangrijker is het wegvallen van de onzekerheid.

Ik kocht zes maanden geleden aandelen van het Canadese uraniumbedrijf NexGen Energy. De koers blijft zakken, net zoals die van de portefeuillewaarde Uranium Participation Corp. Waarom blijft u geloven in een positieve ommekeer?

Volgens CEO Tim Gitzel was de interesse en de pijplijn aan mogelijke deals sinds 2011 niet meer zo groot. Ook aan de aanbodzijde leggen producenten wat meer discipline aan de slag.

De uraniumproducent Cameco finishte 2018 sterk met beter dan verwachte cijfers voor de periode tussen oktober en december.

Het evenwicht op de uraniummarkt herstelt zich trager dan verwacht, waardoor het prijsherstel voorlopig achterwege blijft. Cameco heeft de omvang en de financiële middelen om die periode te overbruggen.

De uraniumprijs blijft hardnekkig onder de grens van 30 dollar per pond. Het aandeel van de Canadese uraniumproducent Cameco kreeg na de publicatie van de kwartaalcijfers een tik van 15 procent.

Het staat als een paal boven water dat het deficit de komende jaren de bovenhand zal halen bij uranium.