Alles over Cofinimmo

De keuze van Cofinimmo voor minder kantoorvastgoed en meer zorgvastgoed werpt stilaan vruchten af. Dat geeft voldoende vertrouwen om het dividend licht te verhogen.

Dankzij de strategische bijsturing naar meer zorgvastgoed en minder kantoorvastgoed biedt de portefeuille van de vastgoedvennootschap meer zekerheid en stabiliteit. De stijgende rente zal zich maar langzaam laten gelden.

Echt veel schwung zit er niet in de resultaten van Cofinimmo. Dat weerspiegelt zich ook in het dividend, dat al jaren stabiel is. Vanaf 2017 moet de strategische bijsturing zich vertalen in een lichte toename van de winst.