Alles over Dirk Tirez

De klassieke postbedeling blijft onder druk staan, terwijl bpost moeite heeft om de groei in het pakjesverkeer om te zetten in klinkende munt.

De goede resultaten van het eerste kwartaal suggereren dat het zwakke vierde kwartaal van vorig jaar eerder een uitschuiver was, dan een bewijs van de zwakke rendabiliteit van bpost.