Alles over Ernst Russ

Na het recordjaar 2018 nam de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken in voornamelijk Duitsland een vliegende start in 2019. Het geïnstalleerde vermogen klom in 2018 met een record van 36 megawatt naar 154 megawatt, een aanzienlijke groeiversnelling tegenover de gemiddelde groei met 15 megawatt in de drie voorgaande jaren. Uit het strategische plan 2018 tot 2020 bleek dat het verhoogde groeiritme zich dit jaar zal doortrekken.