Alles over Euronav

Met het winterseizoen voor de deur en de goed getimede fusie met Gener8 zijn er goede vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Bovendien blijft de balans van Euronav bij de gezondste in de sector.

Het thema 'energie' in jullie voorbeeldportefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijven actief in de olie- en gassector. Ondanks thema's als energietransitie, klimaatopwarming, vergroening... verkiezen jullie toch om in oliebedrijven zelf te investeren? Is dit enkel om in te spelen op de stijgende olieprijs? Of ziet u ook toekomst voor hen op lange termijn?

Euronav rondde in juni de fusie met het Amerikaanse Gener8 af. De Antwerpse rederij was al de grootste onafhankelijke speler, maar is dankzij de fusie geëvolueerd naar een capaciteit van 19,4 miljoen ton, nagenoeg het dubbele van de grootste onafhankelijke concurrent, Frontline.

Euronavzette in zijn eerstekwartaalrapport meteen de toon door de olietankermarkt als uitdagend te omschrijven. De groepsomzet daalde met 40,2 procent. Maar Euronav heeft de sterkste balans van de sector.

In de afgelopen week zagen we opnieuw rimpelingen op de obligatiemarkten, die vooral de Europese beurzen niet onberoerd lieten. Het begint almaar meer investeerders te dagen dat de gouden tijden van ultralage rente achter ons liggen. De vraag van vele miljarden dollars is in welk tempo de rente zal stijgen.

Eind 2017 maakte Euronav op de valreep zijn ijzersterke reputatie als uitgekiende consolidator in de olietankersector waar. De overname van Gener8 Maritime verjongt de vloot van de Antwerpse rederij drastisch.

De milde correctie die we hadden voorspeld, blijft uit. Maar uitstel is geen afstel. We blijven een gezonde terugval verwachten, uiterlijk tegen begin volgend jaar. Aandelen zijn te duur. Tot een crash komt het niet.

We opperden twee weken geleden dat we overwogen een positie toe te voegen aan het energiethema in de voorbeeldportefeuille. Onze keuze is gevallen op de Antwerpse rederij Euronav.

Het herstel in de rederijsector laat op zich wachten tot eind 2018 of begin 2019. Maar Euronav beschikt over de sterkste balans, en het ervaren management zal die vroeg of laat aan het werk zetten om overnames te doen.

Euronav presteerde iets beter dan verwacht in het eerste kwartaal. Ondanks de koersval en het negatieve sentiment noteert het aandeel ruim 15 procent boven de bodem van eind 2016. We blijven optimistisch.

De olietankermarkt lijkt dit jaar zijn cyclische dieptepunt te bereiken. Euronav verschafte zich toegang tot 600 miljoen dollar liquiditeiten, om in te spelen op overnamekansen.

De markt reageerde veeleer ontgoocheld op de derdekwartaalcijfers van Euronav. De vooruitzichten op korte termijn ogen ongunstig. Op lange termijn zijn de marktomstandigheden positief.