Alles over Euronav

Het aandeel van Euronav noteert nog 30 procent onder de intrinsieke waarde. We zetten een strategie op met een geschreven put en een gekochte call voor de meer actieve belegger.

Wij gaan niet mee in de negatieve berichtgeving over Euronav. Wij zien in het aandeel een geweldige achterblijver op beurs.

De onzekerheid over de economische impact van het coronavirus laat zich voelen, maar vooruitzichten voor de olietankermarkt blijven op wat langere termijn gunstig.

Het tweede en het derde kwartaal zijn traditioneel de zwakste voor de Belgische olierederij Euronav. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal en daarna ogen echter nog altijd positief.

U schreef onlangs te vrezen dat enkel de opkomende landen de komende tien jaar stevige aandelenreturns mogen verwachten. Plannen jullie de beperkte blootstelling aan die regio's in de voorbeeldportefeuille op te trekken. Zo ja, zal dat gebeuren via individuele aandelen of eerder via een Europese tracker?

Het vierde kwartaal was veruit het beste van 2018 voor Euronav. De Antwerpse rederij heeft zijn inkoopprogramma van eigen aandelen geactiveerd: een signaal dat het aandeel ondergewaardeerd is.

Het resultatenseizoen komt op gang. We verwachten geen nieuwe schokken op indexniveau, maar bij individuele bedrijven zijn scherpe pieken en dalen nog altijd mogelijk. We voegen Uranium Participation toe aan de voorbeeldportefeuille.

Met het winterseizoen voor de deur en de goed getimede fusie met Gener8 zijn er goede vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Bovendien blijft de balans van Euronav bij de gezondste in de sector.

Het thema 'energie' in jullie voorbeeldportefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijven actief in de olie- en gassector. Ondanks thema's als energietransitie, klimaatopwarming, vergroening... verkiezen jullie toch om in oliebedrijven zelf te investeren? Is dit enkel om in te spelen op de stijgende olieprijs? Of ziet u ook toekomst voor hen op lange termijn?

Euronav rondde in juni de fusie met het Amerikaanse Gener8 af. De Antwerpse rederij was al de grootste onafhankelijke speler, maar is dankzij de fusie geëvolueerd naar een capaciteit van 19,4 miljoen ton, nagenoeg het dubbele van de grootste onafhankelijke concurrent, Frontline.