Obligaties als alternatief voor een bankrekening

Er is veel te veel geld in omloop dat ooit zijn weg naar de reële economie zal vinden en tot een onmetelijke inflatie zal leiden. De monetaire overheden bereiden de toekomst al voor.

Helikoptergeld

Het is duidelijk dat de kritiek op het huidige monetaire beleid aanzwelt en dat we alternatieven moeten onderzoeken.