Alles over Exmar

Krijgt het management het bedrijf nog gefinancierd? Die gevaarlijke vraag cirkelt al enkele maanden als een gier boven Exmar.

Er ging de voorbije kwartalen veel aandacht naar het lot van de grote drijvende aardgasfabrieken van Exmar. Dat zijn de Tango FNLG, die aardgas aan boord vloeibaar kan maken, en een FSRU-schip, dat het omgekeerde kan. Die aandacht was terecht, want Exmar heeft zich de voorbije jaren diep in de schulden gestoken om deze mastodonten te bouwen, zonder dat deze schepen al een klant hadden gevonden.

De gastankerrederij Exmar blijft kampen met een gebrekkige rendabiliteit en een hoge schuldenlast. Dat is voor elk bedrijf een gevaarlijke combinatie.

De kredietwaardigheid van Exmar is na veel mislukte deals flink afgenomen. Het geduld van de aandeelhouders wordt danig op de proef gesteld.

2017 wordt een cruciaal jaar voor Exmar. Als een lucratieve deal met Vopak, een nieuwe klant voor de Caribbean en de stabilisatie op de lpg-markt uitblijven, komt de reder opnieuw in zwaar weer terecht.

De basisactiviteit van Exmar, het transport van lng en lpg, staat onder druk. Bovendien kwam de winst de jongste jaren meer van de verkoop van activiteiten dan van de creatie van nieuwe business.

Ik was zeer verbaasd dat de topman van Exmar zich vorige week zo negatief uitliet over de toekomstperspectieven van Exmars huidige activiteiten. Wanneer komt er eindelijk een positieve ommekeer?