Alles over Exmar

De gastankerrederij Exmar blijft kampen met een gebrekkige rendabiliteit en een hoge schuldenlast. Dat is voor elk bedrijf een gevaarlijke combinatie.

De kredietwaardigheid van Exmar is na veel mislukte deals flink afgenomen. Het geduld van de aandeelhouders wordt danig op de proef gesteld.

2017 wordt een cruciaal jaar voor Exmar. Als een lucratieve deal met Vopak, een nieuwe klant voor de Caribbean en de stabilisatie op de lpg-markt uitblijven, komt de reder opnieuw in zwaar weer terecht.

De basisactiviteit van Exmar, het transport van lng en lpg, staat onder druk. Bovendien kwam de winst de jongste jaren meer van de verkoop van activiteiten dan van de creatie van nieuwe business.