Alles over Exmar

Er ging de voorbije kwartalen veel aandacht naar het lot van de grote drijvende aardgasfabrieken van Exmar. Dat zijn de Tango FNLG, die aardgas aan boord vloeibaar kan maken, en een FSRU-schip, dat het omgekeerde kan. Die aandacht was terecht, want Exmar heeft zich de voorbije jaren diep in de schulden gestoken om deze mastodonten te bouwen, zonder dat deze schepen al een klant hadden gevonden.

Ik was zeer verbaasd dat de topman van Exmar zich vorige week zo negatief uitliet over de toekomstperspectieven van Exmars huidige activiteiten. Wanneer komt er eindelijk een positieve ommekeer?

De markt houdt geen rekening meer met de winstgroei van Exmar uit nieuwe projecten, maar houdt vooral de dalende tarieven op de lpg-markt in de gaten.

De mogelijke meevallers van Exmar in de LNG-divisie, zoals het nieuwe contract voor de Caribbean FLNG, worden overschaduwd door het toenemend risico van overcapaciteit en lagere tarieven op de LPG- markt.