Alles over GDX

De goudprijs, uitgedrukt in dollar, noteert enkele procenten hoger dan bij de start van 2018. De goudmijnaandelen laten een ander beeld zien.

"Een ommekeer in het monetaire beleid zal de jarenlange stijging van de prijzen van obligaties, aandelen, vastgoed in gevaar brengen. Dan is goud een logisch alternatief", zegt Danny Reweghs.

We blijven elke noemenswaardige correctie van de goudprijs en de goudmijnaandelen als een koopkans beschouwen.