Alles over Geberit

Water lijkt in het duurzaamheidsdiscours nog niet zoveel aandacht te krijgen. De kans dat dat snel verandert, is reëel. De beschikbaarheid en kwaliteit van water worden het komende decennium cruciaal. De 'water footprint' van bedrijven begint stilaan mee te wegen als een rating voor duurzaamheid wordt gegeven. De 'low water footprint' kan even belangrijk worden als de 'low carbon footprint'.