Alles over Gimv

De regelmaat die Gimv de voorbije jaren tentoonspreidt, mag gezien worden. Sinds 2015 miste de investeringsmaatschappij de jaardoelstellingen nog niet.

Er zit waarde verborgen in de boeken van Gimv. Na de rally van de voorbije maanden noteert de holding met een kleine premie op de boekwaarde.

Als de economie niet van de rails dondert, mag Gimv in staat worden geacht de jaarlijkse return op eigen vermogen boven 10% te houden.