Alles over GIMV

Gimv verteert de coronacrisis beter dan verwacht. De onderliggende resultaten van de bedrijven in portefeuille zijn bemoedigend.

De regelmaat die Gimv de voorbije jaren tentoonspreidt, mag gezien worden. Sinds 2015 miste de investeringsmaatschappij de jaardoelstellingen nog niet.

Gimv zal dit jaar dus de mooie reeks van de voorbije vijf jaar, met rendementen op eigen vermogen rond 10 procent, kunnen voortzetten. Ook de kwaliteit van de winst van het voorbije halfjaar mag gezien worden.

Het gunstige financiële klimaat biedt Gimv de kans om lucratieve exits te doen. De maatschappij wordt wel geconfronteerd met toenemende concurrentie, die de instapprijzen in de hoogte jaagt.

Gimv kon mooie resultaten voorleggen over het boekjaar 2016-20107. Het rendement op eigen vermogen bleef met 11 procent iets boven het historische gemiddelde. Voor de komende paar jaar ziet het er eveneens goed uit.

Gimv heeft mooie meerwaarden weten te relativeren op de verkoop van activa. Er zit nog vlees aan die kluif. De investeringsmaatschappij heeft nog voldoende waarde in haar portefeuille zitten.

Er zit waarde verborgen in de boeken van Gimv. Na de rally van de voorbije maanden noteert de holding met een kleine premie op de boekwaarde.

Als de economie niet van de rails dondert, mag Gimv in staat worden geacht de jaarlijkse return op eigen vermogen boven 10% te houden.