Alles over Greenyard Foods

Greenyard Foods bouwt voort op zijn positieve elan. De verwachte combinatie van groei en de verbeterende rendabiliteit wettigt hogere koersen, met een beperkt neerwaarts risico.

Vestas Wind Systems, de Deense producent van windmolens, sleepte de grootste order uit zijn geschiedenis in de wacht. Het mag in Iowa duizend windturbines bouwen.

Alles bij elkaar zijn we tevreden over het eerste jaarrapport van de fusiegroep Greenyard Foods. Het opstarten van een nieuw dividendbeleid schenkt vertrouwen en we verwachten een combinatie van groei en een verbeterende rendabiliteit.

Eén zwaluw maakt de lente nog niet voor Greenyard Foods, maar de positieve ommezwaai in de rendabiliteit van Univeg in het vierde kwartaal is veelbelovend.