Alles over Hugo De Stoop

De waardering van Euronav blijft te laag. Toch stellen we vast dat het aandeel ondanks de superdividenden en het forse aandeleninkoopprogramma nauwelijks reageerde op de cijfers.

De onzekerheid over de economische impact van het coronavirus laat zich voelen, maar vooruitzichten voor de olietankermarkt blijven op wat langere termijn gunstig.

Het tweede en het derde kwartaal zijn traditioneel de zwakste voor de Belgische olierederij Euronav. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal en daarna ogen echter nog altijd positief.