IBM

IBM

IBM identificeerde een aantal strategische activiteiten die weer voor groei moeten zorgen. Maar die volstaan voorlopig niet om de aanhoudende omzetdaling op groepsniveau te stoppen.