Intel

Intel

De kwartaalcijfers van Intel lagen grotendeels in de lijn van de verwachtingen, maar de vooruitzichten ontgoochelden.

Intel

Intel

Op zich waren de kwartaalcijfers van Intel niet slecht, maar de prognoses lagen wel onder de verwachtingen en de verwachte groei is ook niet bepaald indrukwekkend.