Alles over Mitsubishi Heavy Industries

De voorbije kwartalen is bijzonder veel geld gevloeid naar aandelen van bedrijven die een steentje kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale economie. Die instroom is ook af te lezen aan de beurskoers van Vestas, een Deense wereldleider in de productie van windturbines op land. Tussen maart 2020 en januari 2021 verdrievoudigde de koers, hoewel het bedrijf in 2020 gevoelig minder winst maakte.

Het nieuwe businessmodel van de windindustrie is zowel een zegen als een vloek voor sectorkampioenen zoals Vestas, de mondiale leider in de productie en het onderhoud van windturbines.