Alles over Namibië

Het kwartaalrapport van Cameco werd overschaduwd door de geplande heropstart van Cigar Lake. Beleggers vrezen voor een nieuw overaanbod. Die vrees is onterecht.