Alles over Porsche Holding

Krijg ik als aandeelhouder van zowel Volkswagen AG als van Porsche Holding SE binnenkort aandelen van Porsche AG? Betaal ik hierop geen roerende voorheffing? Waarom verkiezen jullie Volkswagen boven Porsche Holding?