Veel onzekerheid rond Qualcomm

Veel onzekerheid rond Qualcomm

Qualcomm ziet zijn licentiemodel onder druk staan en is het voorwerp van een overnamesaga. Dat brengt veel onzekerheid met zich.