Alles over Radial

De sterke resultaten van bpost over het vierde kwartaal van 2021 tonen aan dat het risicoprofiel van het aandeel afneemt.

De resultaten van het derde kwartaal van bpost zijn verbluffend goed. De omzet steeg met 10 procent tot 973 miljoen euro, wat ongeveer verwacht was. Deze omzetstijging produceerde echter een bedrijfswinst die bijna verdubbelde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en ruim de helft hoger lag dan verwacht was.

De krimp van het klassieke postvolume doet bpost pijn. In het tweede kwartaal versnelde de daling tot 9,4 procent. Over heel 2019 verwacht bpost dat het postvolume met 9 procent zal dalen, in plaats van de gebudgetteerde 7 procent. Voor bpost is dat een aanslag op de resultaten omdat het klassieke postverkeer nog altijd de grootste bijdrage aan de winst levert.

2019 is nog een jaar van margedruk, stijgende kosten en lagere winsten bij bpost. Vanaf 2020 moeten de resultaten steun krijgen van een nieuw distributiemodel en winst bij Radial. Er is hoop dat het ergste achter de rug ligt.

De povere prestaties van bpost tijdens de eerste jaarhelft volstaan niet om dit jaar een bedrijfswinst van 400 à 440 miljoen euro te behalen, zoals het management belooft. De tweede helft van het jaar moet dus van betere makelij zijn, maar vanzelfsprekend wordt dat niet.

Naast de tegenvallende prestaties van Radial en een daling van de brievenpost, heeft bpost ook zijn kosten niet onder controle.

De winstwaarschuwing die bpost vorige week moest opbiechten, heeft het postbedrijf ongeveer 30 procent van zijn beurswaarde gekost. Bpost is zijn speculatieve statuut van groeiaandeel kwijt.

De overname van de e-commercespecialist Radial is zowel strategisch als financieel zinvol. Bpost moet er alleen in slagen de aangekochte kennis aan het werk te zetten.