Alles over Sienna Capital

GBL heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de portefeuille bij te sturen, met het oog op hogere rendementen tegen een lager risico.