Alles over Subsea

We blijven Technip als superieure kwaliteit in de oliedienstensector beschouwen. Maar het management verwacht de komende twaalf à achttien maanden nog geen verbetering van de marktomstandigheden.