Alles over Technip

Maar na de puike cijfers van het tweede kwartaal hadden analisten en beleggers geen slecht nieuws verwacht van TechnipFMC. Het bedrag aan nieuwe orders viel met 28 procent terug.

Ik was aandeelhouder van Ganger Rolf. Naar aanleiding van de fusie met Bonheur rekende de bank 27 procent roerende voorheffing aan. Klopt dit, want ik realiseerde hierbij toch geen enkele meerwaarde?

We blijven Technip als superieure kwaliteit in de oliedienstensector beschouwen. Maar het management verwacht de komende twaalf à achttien maanden nog geen verbetering van de marktomstandigheden.