Alles over Texaf

De coronaschade valt mee voor Texaf. Alleen al door de vastgoedontwikkeling blijft het koerspotentieel van de holding op lange termijn intact.

Het grote potentieel van Texaf op lange termijn blijft intact, en dat alleen al op basis van de vastgoedactiviteiten. Op korte termijn zal de koers van het aandeel veeleer stabiel ontwikkelen.

Het aandeel zit al vijf jaar vast als gevolg van de onstabiele politieke en economische situatie in de Democratische Republiek Congo. We denken dat er de komende jaren weer ruimte is voor een koersversnelling.

Texaf, de holding uitsluitend gericht op de Democratische Republiek Congo (DRC), zag de huurinkomsten van de vastgoedactiviteiten (op de eerste plaats de topsite in Kinshasa, Utexafrica) verder stijgen in het derde kwartaal.

De goede prijs die Texaf krijgt voor de onteigening van een grond, bewijst dat de Congolese overheid erkent dat de vennootschap belangrijk is voor de vastgoedontwikkeling in Kinshasa.

De vastgoedprojecten van de investeringsmaatschappij Texaf lopen als een trein, maar de industriële activiteiten vallen tegen. De politieke onrust in Congo schept veel onzekerheid.

Het winstpotentieel op lange termijn blijft intact voor Texaf. Maar 2016 is een moeilijker jaar door het gebrek aan deviezen en de politieke onzekerheid in de Democratische Republiek Congo.