Alles over Vyvgart

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft de commercialisatie van efgartigimod in de zeldzame neuromusculaire ziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis goedgekeurd.